Λέσβος - Ποιές είναι οι "απάτητες" παραλίες. Τι σημαίνει ο όρος

By Ιουλίου 10, 2024
Λέσβος - Ποιές είναι οι "απάτητες" παραλίες. Τι σημαίνει ο όρος

Απάτητες Παραλίες Νήσου Λέσβου

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) καθορίζονται οι παρακάτω περιορισμοί για τις λεγόμενες "απάτητες παραλίες". Αφορούν κυρίως οχλούσες δραστηριότητες και σε καμία περίπτωση δεν τίθεται περιορισμός όσον αφορά την πρόσβαση σε αυτές.
Όροι και περιορισμοί
1. Απαγορεύεται η παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μορφολογία τους και την ακεραιότητά τους ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες, και ιδίως:
α) Η παρουσία μηχανοκίνητων οχημάτων,
β) η διοργάνωση εκδηλώσεων με συμμετοχή περισσότερων από δέκα (10) άτομα,
γ) η μουσική ή η παραγωγή άλλων ήχων με χρήση συσκευής ηλεκτρικής αναπαραγωγής ή ενίσχυσης, για την άσκηση δραστηριοτήτων,
δ) η τοποθέτηση κινητών στοιχείων, όπως τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ξαπλωστρών κ.ά.
ε) η άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους
λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, για εκμίσθωση
θαλάσσιων μέσων αναψυχής,
στ) η λειτουργία αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου
τροχήλατου αναψυκτήριου.
2. Εξαιρούνται από τους όρους και τους περιορισμούς οι ενέργειες που είναι αναγκαίες:
α) Για έργα για σκοπούς Εθνικής Άμυνας, όπως καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
β) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (σεισμών,
πλημμυρών, θεομηνιών, πυρκαγιάς κ.λπ.), εφόσον μετά
λαμβάνεται μέριμνα για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος,
γ) για λόγους προστασίας ή/και αποκατάστασης του
φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Η παρούσα παύει να ισχύει για κάθε μία από τις
περιοχές για την οποία θα εκδοθεί σχέδιο διαχείρισης και
το διάταγμα των παρ. 3 και 4 αντιστοίχως του άρθρου 21
του ν. 1650/1986 (Α’ 160), οπότε και εφαρμόζονται το
σχέδιο διαχείρισης και το διάταγμα.
Πηγές: ΦΕΚ 2364/Β' 19.04.2024
ΦΕΚ 160/Α' 16.10.1986
(Ο χάρτης έχει πληροφοριακό και μόνον χαρακτήρα)

Rate this item
(0 votes)